Financieel

Salderen met Zonnepanelen

Salderen speelt een sleutelrol in discussies over zonnepanelen en energiebeheer. Maar wat houdt het precies in?

In de kern is salderen een effectieve manier om de zonne-energie die je genereert, maar niet direct gebruikt, optimaal te benutten. Stel je voor: op een heldere zonnige dag produceren je zonnepanelen meer elektriciteit dan je op dat moment nodig hebt. Dit surplus aan energie gaat niet verloren; in plaats daarvan wordt het teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Dit is het begin van het salderingsproces.

Als je later, zoals ’s avonds of op een bewolkte dag, meer elektriciteit nodig hebt dan je panelen kunnen leveren, gebruik je energie van het net. Het voordeel van salderen is dat je alleen betaalt voor je netto energieverbruik: het verschil tussen wat je verbruikt en wat je teruglevert aan het net.

Hoe werkt salderen in de praktijk?

Hoe functioneert salderen nu in de dagelijkse praktijk?

Stel, je wekt overdag veel zonne-energie op terwijl je niet thuis bent. Deze overtollige energie wordt teruggevoerd naar het net. ’s Avonds, als je thuiskomt en meer energie nodig hebt dan je zonnepanelen produceren, neem je energie af van het net.

Je uiteindelijke energierekening wordt berekend op basis van het verschil tussen je totale verbruik en de hoeveelheid energie die je teruglevert gedurende de facturatieperiode.

Scenario 1: Saldering toegepast
Item Waarde (kWh)
Verbruik 3000 kWh
Opwekking 2700 kWh
Saldering 2700 kWh
Te betalen 300 kWh
Scenario 2: Saldering en teruglevering
Item Waarde (kWh)
Verbruik 3000 kWh
Opwekking 3500 kWh
Saldering 0 kWh
Teruglevering 500 kWh

Voordelen van salderen: duurzaam en kostenbesparend

Wat zijn nu de concrete voordelen van salderen? Salderen biedt meerdere voordelen. Het helpt huishoudens hun energiekosten te verlagen door maximaal gebruik te maken van zelf opgewekte zonne-energie. Dit is niet alleen voordelig voor de portemonnee, maar ook voor het milieu. Bovendien bevordert salderen de adoptie van duurzame energieoplossingen door het aantrekkelijker maken van de installatie van zonnepanelen.

Bijkomende economische en sociale voordelen van salderen

Naast de directe financiële voordelen van salderen zijn er ook bredere economische en sociale voordelen verbonden aan deze praktijk. Door energie lokaal op te wekken en te gebruiken, wordt de druk op het nationale energienet verminderd, wat leidt tot lagere onderhouds- en uitbreidingskosten voor energie-infrastructuur. Dit helpt op zijn beurt om de energieprijzen stabiel te houden voor alle consumenten. Bovendien draagt salderen bij aan de energieonafhankelijkheid van huishoudens, wat in tijden van energieonzekerheid een belangrijke factor kan zijn. Dit aspect van energie-autonomie is vooral relevant in regio’s waar de toegang tot betrouwbare energiebronnen beperkt of onstabiel is.

Financieel

Meer in deze categorie

Link
  • Financieel
  • Milieu
  • Zonnepanelen
Voorkom terugleverboetes met dynamische energiecontracten en batterijen

4 min. leestijd

Kennisbank

Verder lezen over: