Algemeen

Negatieve energieprijzen onder de loep

In de wereld van dynamische energiecontracten stuiten we steeds vaker op een opmerkelijk fenomeen: negatieve energieprijzen. Dit betekent dat de energieprijs in het negatieve bereik belandt, en consumenten ontvangen feitelijk een vergoeding voor het gebruik van energie.

De oorzaak

De oorzaak van deze situatie ligt in een overvloed aan zonne- en windenergie op dat specifieke moment. De leveranciers en netbeheerders, geconfronteerd met een overschot aan opgewekte energie, geven deze overschotten gratis weg. Dit verschijnsel doet zich zelfs voor in de winter, zoals te zien is op een afbeelding van EasyEnergy op 25 december, waar negatieve energieprijzen werden vastgesteld. Deze negatieve prijzen waren het gevolg van nachtelijke windenergieproductie.

Kosten op papier negatief

Hoewel de kosten op papier negatief zijn, blijkt dat consumenten toch betalen voor het gebruik van energie. Dit komt door extra kosten, zoals een minimale vaste inkoopvergoeding per kWh, energiebelasting en kosten voor de vergroening van de stroom. In totaal leidt dit tot een opslag van € 0,26503. Uiteraard wordt een deel van deze kosten gecompenseerd door een vermindering van energiebelasting op de factuur.

Meerdere opties mogelijk

De dynamische energiemarkt groeit volgens gegevens van de ACM, en het lijkt erop dat deze trend zich zal voortzetten. Bedrijven spelen in op deze ontwikkeling door technologieën en producten aan te bieden waarmee consumenten de omvormers kunnen uitschakelen op momenten van negatieve energieprijzen. Hoewel dit op korte termijn voordelig kan zijn, brengt het op de lange termijn mogelijke problemen met zich mee.

Energieprijzen worden namelijk vastgesteld op basis van voorspellingen met betrekking tot zonne- en windenergie. Als consumenten massaal hun omvormers uitschakelen, ontvangen energieleveranciers en netbeheerders niet de verwachte hoeveelheid energie. Dit kan leiden tot aanpassingen van de prijzen, resulterend in hogere kosten voor iedereen, ongeacht het bezit van zonnepanelen.

Hoewel begrijpelijk is dat consumenten streven naar extra rendement door omvormers uit te schakelen, adviseren wij om op de lange termijn de zonnepanelen operationeel te houden voor een stabiel en duurzaam energienetwerk.